Nieuws

QuickScan: inzicht in de efficiency van de beheerprocessen van uw wagen- en materieelpark

  • Home
  • Nieuws
  • QuickScan: inzicht in de efficiency van de beheerprocessen van uw wagen- en materieelpark
QuickScan: inzicht in de efficiency van de beheerprocessen van uw wagen- en materieelpark

QuickScan: inzicht in de efficiency van de beheerprocessen van uw wagen- en materieelpark

Heeft u behoefte aan inzicht in de beheerprocessen van uw wagen- en materieelpark? Of wilt u advies over mogelijke efficiencyverbeteringen en kostenreducties met betrekking tot het beheer van uw assets? Met behulp van de QuickScan geeft WEL u in korte tijd inzicht in uw processen. U krijgt een aantal Quick Wins gepresenteerd waarmee u op korte termijn efficiencyverbetering kunt bereiken en u krijgt verbeterpunten voor de langere termijn gepresenteerd.

Kostenreductie, efficiency, duurzaamheid; thema’s die binnen veel organisaties een belangrijk onderwerp zijn in het businessplan. Vaak ontbreekt het echter aan tijd en inzicht om hier concreet mee aan de slag te gaan. WEL heeft een QuickScan ontwikkeld waarmee een organisatie in korte tijd inzicht krijgt in welke efficiencyverbeteringen en kostenreducties mogelijk zijn. Dit wordt gepresenteerd aan de hand van Quick Wins en verbeteringen voor de langere termijn.

WEL doet in één of meerdere dagen, afhankelijk van de grootte van uw organisatie, onderzoek naar de processen waarmee u uw wagenpark- en/of materieel beheert. Tijdens dit onderzoek wordt er gesproken met onder andere de wagenpark- en/of materieelbeheerder, iemand van de financiële afdeling en iemand van het management of directie. In sommige gevallen vinden er ook gesprekken plaats met de vaste onderhoudsbedrijven waarmee wordt samengewerkt zodat er een zo compleet mogelijk beeld wordt verkregen. Ook vindt er onderzoek plaats naar de data van het wagen- en materieelpark waardoor er een analyse gemaakt kan worden van kosten of andere parameters. Een voorbeeld hiervan is het aantal doorgangen van een voertuig bij een onderhoudsbedrijf en de bijbehorende kosten. Dit wordt vergeleken met de gemiddelden in de markt waardoor er een goed beeld ontstaat van de efficiencyverbetering die kan plaatsvinden en een kostenreductie die gerealiseerd kan worden.

Na afloop van het onderzoek presenteert WEL haar resultaten aan de directie en wordt er een adviesrapport opgeleverd met de Quick Wins en verbeteringen voor de langere termijn.

Hieronder wordt een fictief voorbeeld getoond van een Quick Scan rapportage.
WEL kan na het uitvoeren van de QuickScan ook ondersteunen bij het implementeren van de verbeteringen of zelfs het volledige verbetertraject uitvoeren indien de organisatie hier zelf geen capaciteit voor heeft. Er wordt dan geborgd dat de gesignaleerde verbeteringen en kostenreducties ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Een van de organisaties waar WEL Mobiliteit in de afgelopen periode een QuickScan heeft uitgevoerd is de Amfors Groep. De Amfors Groep ontwikkelt mensen naar een zo regulier mogelijke plek op de arbeidsmarkt. Dit doen zij binnen diverse onderdelen in de organisatie (groen, metaal, productie, schoonmaak en grafische diensten). Binnen deze organisatieonderdelen wordt gebruik gemaakt van een divers wagenpark en uiteenlopend materieel. WEL Mobiliteit heeft door middel van de QuickScan in kaart gebracht hoe de beheerprocessen bij het wagenpark- en materieelpark bij Amfors zijn ingericht en welke efficiëntieverbeteringen en kostenreducties gerealiseerd kunnen worden. WEL heeft tijdens de scan ook de organisaties gesproken waar Amfors haar wagens en materieel in onderhoud heeft. Binnenkort presenteert WEL Mobiliteit haar resultaten aan de directie van Amfors Groep.

Naast Amfors Groep heeft WEL onlangs ook Quick Scans uitgevoerd bij andere organisaties waaronder Amarant Groep en Van Hattum en Blankevoort. Allen bedankt voor deze mooie opdrachten!

Meer informatie over een QuickScan voor uw organisatie? Mail dan naar: a.vanhouwelingen@welcompany.nl.


© Copyright WEL . Alle rechten voorbehouden. Website door Kendrix.