Nieuws

Asset Management

Asset Management

Asset Management

Asset Management is meer dan een beetje ‘onderhouden’.

Joël van den Doel & Antoni Looij, 15 maart 2017, Maasdijk

Steeds vaker wordt de term ‘Asset Management’ gebruikt wanneer het gaat om het beheren van gebruiksmiddelen. Ook onze relaties (gemeentes, veiligheidsregio’s, afvalverwerkingsbedrijven, bouwbedrijven en maakindustrie) die vaak een breed scala aan verschillende gebruiksmiddelen hebben raadplegen ons over de invulling en betekenis van Asset Management. Is Asset Management een nieuwe hype? Of bestaat dit al heel lang?

Wat is Asset Management?

De theorie Asset Management stamt al uit de jaren zeventig. Het was toen vooral populair in de industriële sector. Aanleiding hiervan waren een aantal zeer ernstige ongevallen in de industrie waarbij slachtoffers vielen en milieuschade optrad, in combinatie met grote financiële schade. Asset management heeft zich de afgelopen 10 jaar ontwikkeld tot een volwaardig vak. In februari 2014 is een wereldwijde norm vastgesteld betreffende Asset Management in ISO 55000. Deze norm geeft eigenaren van kapitaalgoederen (dus ook ‘eigenaren’ van voertuigen en materieel) een instrument in handen om hun ‘assets’ gedurende de hele levenscyclus op en doelmatige, duurzame en kostenefficiënte wijze te beheren, afgestemd op de behoefte van de stakeholder (waarbij deze stakeholders veelal de gebruikers zijn, zie ook onze VLOG over ‘Go to Gemba’ ).

Samengevat is Asset Management het managen van je Assets (kapitaalgoederen) op basis van prestaties (inclusief duurzaamheid), kosten (vooral gericht op Total Cost of Ownership ofwel de TCO) en Risico’s (zoals veiligheid, milieu, processen en imago).


Asset Management vs. Onderhoudsmanagement

Asset Management gaat verder dan ‘onderhoudsmanagement’. Het doel is om de optimale prestatie (en dus optimaal gebruik en functionaliteit) uit de gebruiksmiddelen (de assets) te halen. En dat tegen acceptabele risico’s en tegen aanvaardbare kosten (berekend over de gehele levensduur van de gebruiksgoederen, oftewel de Total Cost of Ownership). Onderhoudsmanagement focust zich meer op het draaiend houden van de gebruiksmiddelen, vaak gericht op de korte termijn.

De drie rollen binnen Asset Management

Binnen Asset Management worden normaliter drie verschillende rollen gedefinieerd, namelijk de Asset Owner, Asset Manager en de Service Provider. De prestaties, risico’s en kosten worden gedefinieerd door de Asset Owner (vaak in de vorm van een Key Performance Indicator/KPI). De Asset Manager bewaakt deze KPI’s en stuurt op basis van deze informatie de Service Provider aan. De Service Provider is verantwoordelijk voor het juist uitvoeren van onderhoud, keuringen en reparaties (binnen het vastgestelde budget en met de juiste kwaliteit).

Asset Management in de praktijk

U zult vast denken ‘dit is toch logisch?’, en dat is het ook! Maar dit in de praktijk implementeren is zo makkelijk nog niet. Er zijn genoeg organisaties waar de technisch uitvoerder/monteur of service provider (onbewust) de rol heeft aangenomen van een Asset Manager, vaak omdat dit in de loop der jaren zo gegroeid is. Helaas zien we het daar dan ook ‘fout’ gaan, want de bewuste technisch uitvoerder/monteur is niet getraind en/of opgeleid om Asset Manager te zijn en kan niet genoeg sturen op de juiste KPI’s (en dat hij/zij verstand heeft van onderhouden en repareren geloven wij bij WEL echt, maar onderhouden/repareren is wat anders dan het managen van de assets).

De operationele afdeling op een manier inrichten zoals Asset Management dit voorschrijft is een veranderproces wat kundig begeleid dient te worden. Liever in één keer goed neerzetten binnen de organisatie dan het half implementeren (vaak helaas zonder het juiste draagvlak) en na enkele jaren weer een reorganisatie van de operationele afdeling omdat men er dan achter komt dat het niet helemaal werkt zoals gehoopt. In andere woorden; investeer in een juiste implementatie van Asset Management en uw organisatie heeft hier jaren profijt van.

Wanneer er problemen ontstaan rond Asset Management komt het vaak doordat de drie bovengenoemde rollen niet goed zijn georganiseerd. Daardoor is er geen grip op het Asset Management wat ten koste gaat van de inzet, kosten of continuïteit van de gebruiksmiddelen.

WEL heeft voor verschillende organisatie het Asset Management op de juiste manier ingericht waarbij naast duidelijkheid en grip, ook kostenbesparing en duurzaamheid is gerealiseerd.

Interesse in Asset Management? Benieuwd welke kansen en consequenties dit kan hebben voor uw organisatie? Wilt u hier eens over sparren? Schroom dan niet om contact op te nemen met Antoni Looij (divisieleider van WEL Consulting): info@welconsulting.nl of tel: 0174 - 73 04 19.© Copyright WEL . Alle rechten voorbehouden. Website door Kendrix.